طراحی سایت بازرگانی فدراسیون واردات ایران

پالت رنگی

ابزار‌های استفاده شده

طراحی سایت بازرگانی فدراسیون واردات ایران
شرکت بازرگانی فدراسیون واردات ایران مجموعه ای از تشکل های حوزه واردات است که به منظور ارتقاء جایگاه و نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، تقویت فرهنگ کار آفرینی و روحیه کار جمعی، ساماندهی امور مرتبط و استفاده از تجربیات علمی و عملی دست اندر کاران و تبادل نظر و ارتباط نزدیک با تشکل های عضو و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و بهره گیری و استفاده از خرد جمعی و تقویت و ارتقا نقش و جایگاه مدیریت ، با توجه به ضرورت برقراری تبادل نظر و موثر نمودن نقش تشکلها در اقتصاد کشور ، به استناد بند ک ماده ۵ قانون اتاق ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و به استناد ماده ۱ و ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ تشکیل می گردد . طراحی سایت فدراسیون واردات ایران توسط تیم سوبلز انجام شده است. طراحی ui و ux ، استانداردسازی کدها و طراحی کلی سایت توسط ما انجام شده است.

نمونه کارهای طراحی سایت

از زبان مشتری

تیم طراحی سایت سوبلز به خوبی نیازهای ما را درک کردند و توانستند وب‌سایت من را به بهترین شکل ممکن طراحی کنند.

بازرگانی فدراسیون واردات ایران

سایت شرکتی

فرایند طراحی سایت

شناخت نیاز مشتری

طراحی UI/UX

پیاده‌سازی

تست و بازنگری

پشتیبانی سایت

"*" indicates required fields

پکیج انتخابی شما:*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

درصورت ثبت اطلاعات تماس، کارشناس ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

"*" indicates required fields

پکیج انتخابی شما:*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

درصورت ثبت اطلاعات تماس، کارشناس ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

"*" indicates required fields

پکیج انتخابی شما:*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

درصورت ثبت اطلاعات تماس، کارشناس ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

ثبت درخواست مشاوره رایگان